Sunday, June 3, 2012

บทอาขยาน ป.1

การอ่านบทอาขยาน
แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน.          
ผู้แต่ง: นายทัด เปรียญ 

  
แมวเอ๋ยแมวเหมียว

รูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา

ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา

เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู 

รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง 

ค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนู

ควรนับว่ามันกตัญญู
พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย ฯ
บทอาขยานเรื่อง "รักเมืองไทย"
     คนไทยนี้ดี               เป็นพี่เป็นน้อง
เมืองไทยเมืองทอง         เป็นของคนไทย
คนไทยเข้มเเช็ง             ร่วมแรงร่วมใจ
รักชาติยิ่งใหญ่               ไทยสามัคคี
     ธงไทยไตรรงค์         เป็นธงสามสี
ทั้งสามสิ่งนี้                  เป็นที่บูชา
สีเเดงคือชาติ                สีขาวศาสนา
น้ำเงินงามตา                พระมหากษัตริย์ไทย
     เรารักเพื่อบ้าน          ไม่รานรุกใคร
เมื่อยามมีภัย                 ร่วมใจป้องกัน
เรารักท้องถิ่น                ทำกินเเบ่งปัน
ถิ่นไทยเรานั้น               ช่วยกันดูเเล
                          นภาลัย สุวรรณธาดา
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.


No comments:

Post a Comment